IT produkt roku 2015

Systém HelpDesk studio se úspěšně probojoval do finále soutěže vyhlášené redakcí Computerworldu a v kategorii podnikový software získal prestižní ocenění IT produkt roku 2015.

Webová i mobilní verze

HelpDesk studio

Plně konfigurovatelný systém pro vznik požadavků, správu a dohled nad jejich řešením. Celé řešení vyhovuje požadavkům metodiky ITIL.

Webová i mobilní verze

HelpDesk studio

Aplikace sloužící jako základní kámen helpdeskového nebo servisdeskového pracoviště. Přístup z PC i telefonu.

Konfigurace Helpdesk

Partnerský program

Hledání a podpora nových partnerů.

Partnerský program

XML, HTML

Vysoká škálovatelnost formulářů a workflow na základě HTML a XML.

Škálovatelnost řešení

Nová akce

Upgrade z jiného HD na náš s 50% slevou

Slevová akce

Výkazy

Výkazy

K tomu, abyste mohli mít neustálý přehled o počtu odpracovaných hodin jednotlivými pracovníky na požadavcích, slouží modul výkazy. Řešitelé svou práci na požadavcích případně i mimo ně zadávají formou výkazů, nad kterými je možné provádět další užitečné úkony.

Evidence výkazů

Modul výkazy slouží k evidenci práce jednotlivých uživatelů. Každý oprávněný uživatel má možnost zapsat výkaz své práce. Výkaz jako takový může existovat samostatně nebo být provázán s požadavkem.

Práce s výkazy

Tvorba podkladů pro vyúčtování

Seznam výkazů poslouží jako podklad pro účetní oddělení nebo pro management společnosti. Za pomoci přidruženého modulu Reporty je možné navíc předem připravit podobu sestav, které lze zobrazovat, exportovat do CSV nebo přímo tisknout. Odpadá tak pracnost s kompletováním vyúčtování prací nebo s tvorbou podkladů pro analýzy a zhodnocení konkrétních období.

Kontrola vytíženosti jednotlivých řešitelů

Díky výkazům mají projekt manažeři přehled o tom, jak vytížení jsou jednotliví řešitelé a jaké práci se v uplynulých období věnovali. Na základě strukturovaných dat lze snáze plánovat zdroje a koordinovat práce na jednotlivých požadavcích potažmo projektech.

Průběžné monitorování běhu projektů

Manažeři mohou sledovat čas spálený na jednotlivých požadavcích a předem tak snáze predikovat následný vývoj prací na projektu. Včasným odhalením rizikových míst lze předcházet nežádoucím dopadům a překračování plánovaného rozpočtu.

Hodnocení úspěšnosti projektů

Výkazy s přímou vazbou na požadavek přináší dlouhodobě také přehled o chybovosti projektů a efektivitě práce řešitelů.

Definice výkazů

Formulář výkazů tj. jednotlivá pole, jejich chování je možné definovat v rámci XML a HTML jako u formuláře požadavků. To umožní maximální míru variability celého systému pro splnění všech požadavků každé implementace.

Export dat

Data jako taková je možno exportovat do formátu XLSX nebo DOCX dvěma způsoby. Jednak přímo z pohledu využitím tlačítka exportu. V tomto případě jsou exportovaná data omezena podmínkami - filtrem nástavným nad pohledem. Nebo využít reportních sestav. O této možnosti se dočtete více v modulu Reporty.