IT produkt roku 2015

Systém HelpDesk studio se úspěšně probojoval do finále soutěže vyhlášené redakcí Computerworldu a v kategorii podnikový software získal prestižní ocenění IT produkt roku 2015.

Webová i mobilní verze

HelpDesk studio

Plně konfigurovatelný systém pro vznik požadavků, správu a dohled nad jejich řešením. Celé řešení vyhovuje požadavkům metodiky ITIL.

Webová i mobilní verze

HelpDesk studio

Aplikace sloužící jako základní kámen helpdeskového nebo servisdeskového pracoviště. Přístup z PC i telefonu.

Konfigurace Helpdesk

Partnerský program

Hledání a podpora nových partnerů.

Partnerský program

XML, HTML

Vysoká škálovatelnost formulářů a workflow na základě HTML a XML.

Škálovatelnost řešení

Nová akce

Upgrade z jiného HD na náš s 50% slevou

Slevová akce

Moduly

Modul požadavky

Námi nabízené řešení se dá rozdělit do jednotlivých logicko-funkčních modulů. Každý modul reprezentuje logickou část, která je schopna fungovat samostatně, ale je ji možno i provázat s ostatními moduly. Níže uvádíme základní přehled dostupných modulů.

Požadavky

Požadavky

Modul požadavky by se dal označit jako primární modul celého systému. Ovšem nemusí tomu tak být vždy. Nicméně pokud chcete sledovat životní cyklus požadavku (nebo události, chyby či čehokoliv jiného), je tento modul určen právě pro toto.

V rámci modulu je možné definovat formulář nebo skupinu formulářů, jejich pole, popisky atd. Stejně tak může mít každý formulář své vlastní workFlow, definované události jako je například odeslání mailu, zavolání webové služby atd.

Více informací o tomto modulu získáte v části věnující se podrobněji požadavkům zde.

 • Evidence jakéhokoliv požadavku
 • Možnost různých workFlow
 • Automatická eskalace
 • Možnost vyhledávání
 • Jednoduchá rozšiřitelnost
Výkazy

Výkazy

Modul výkazy slouží k podrobnějšímu vykazování odvedené práce. Může být navázán na modul požadavky (jednotlivé výkazy je možné vázat na konkrétní požadavky) nebo mohou být zadávány samostatně, bez vazby na konkrétní požadavek.

 • Přesná evidence odpracované práce
 • Možnost vázat výkaz na požadavek
 • Výkazy lze zahrnout do reportů
 • Možnost modifikovat formulář dle XML definice
Reporty

Reporty

Modul poskytující nástroj pro sestavení a následné využití reportních sestav. V rámci definice reportu lze určit, jaká data do reportu spadají, jakou formou budou zobrazeny, případně nastavit dynamický filtr na reportem. Veškerá reportovaná data je možno exportovat.

 • Možnost definice reportní sestavy
 • Možnost exportu do excelu
 • Možnost definice uživatelského oprávnění pro jednotlivé reporty
Úkoly

Úkoly

Pokud jste někdy potřebovali úkolovat kolegy s vazbou na existující požadavek nebo ticket, je tento modul právě pro Vás. Modul úkoly umožní jednoduchým způsobem zadat úkol. Tento může být vázán na záznam v modulu požadavky nebo existovat samostatně. V rámci úkolu neprobíhá žádné složité workflow. Jde pouze o zadání úkolu a jeho splnění.

 • Snadné úkolování
 • Přehled o stavech jednotlivých úkolů
 • Možnost navázat na požadavky
 • Možnost modifikace formuláře dle XML šablony
Upozornění

Upozornění

Máte pravidelné činnosti, na které nesmíte zapomenout? V rámci modulu upozornění je možné definovat co se kdy má stát. A to vždy s ohledem na datum a čas či zvolenu periodu. Můžete si tedy například nastavit vygenerování úkolu vždy prvního v měsíci nebo založení požadavku v rámci definované periody.

 • Možnost definice události
 • Možnost generování úkolu či požadavku v definovaném čase
 • Intuitivní nastavení periody
SLA

SLA

Service level agreement je modul umožňující nastavení a následné sledování plnění domluvených parametrů. Samotný formulář SLA je možno libovolně modifikovat, stejně jako definovat jednotlivé parametry SLA tak, aby vyhovovaly právě Vašim potřebám.

 • Snadná definice parametrů SLA
 • Možnost vyhodnocování SLA v rámci reportů
Znalostní báze

Znalostní báze

Jedná se o klasickou znalostní bázi. Jde o snadný a intuitivní přehled publikovaných informací s možností jejich dohledání tak, aby ve výsledku poskytly veškeré potřebné znalosti. Rozsah příslušných formulářů je možno měnit dle potřeby.

 • Jednoduchá struktura
 • Snadné zadání záznamu do znalostní báze
 • Možnost změny prostřednictvím XML definice
Nástěnka

Nástěnka

Jde o jeden z primárních informačních modulu. Tento modul umožní definovat stránku plnou informací. Způsob zobrazení informací je závislý na XML definici. Je tedy velmi variabilní. Nástěnka jako taková slouží k poskytnutí informací tzv. na první pohled. Může obsahovat seznam Vašich požadavků, statistiku plnění SLA atd. Mimo jiné umožní zobrazení důležitých informací publikovaných v rámci celého Helpdeskového systému.

 • Rychlý přehled o požadavcích
 • Snadná modifikace jednotlivých částí nástěnky
 • Možnost přímého založení požadavku
 • Možnost publikace textových upozornění
Administrace

Administrace

Jako každý systém i tento potřebuje část, kde bude možné spravovat uživatelské účty, nastavovat workflow a mnoho dalšího. Vše co patří do části administrace, najdete právě v tomto modulu.

 • Intuitivní ovládání
 • Možnost administrace osob i skupin
 • Možnost připojení na active directory