IT produkt roku 2015

Systém HelpDesk studio se úspěšně probojoval do finále soutěže vyhlášené redakcí Computerworldu a v kategorii podnikový software získal prestižní ocenění IT produkt roku 2015.

Webová i mobilní verze

HelpDesk studio

Plně konfigurovatelný systém pro vznik požadavků, správu a dohled nad jejich řešením. Celé řešení vyhovuje požadavkům metodiky ITIL.

Webová i mobilní verze

HelpDesk studio

Aplikace sloužící jako základní kámen helpdeskového nebo servisdeskového pracoviště. Přístup z PC i telefonu.

Konfigurace Helpdesk

Partnerský program

Hledání a podpora nových partnerů.

Partnerský program

XML, HTML

Vysoká škálovatelnost formulářů a workflow na základě HTML a XML.

Škálovatelnost řešení

Nová akce

Upgrade z jiného HD na náš s 50% slevou

Slevová akce

Úkoly

Úkoly

Každý uživatel systému může spravovat seznam svých vlastních úkolů. Úkoly lze zakládat samostatně nebo v návaznosti na řešený požadavek.

Správa úkolů

Výhodou je, že z jednoho požadavku, řešeného právě jedním zodpovědným řešitelem lze vytvořit úkoly i na další zúčastněné řešitele. U každého úkolu je možné prioritou určit pořadí, v jaké se má tento úkol řešit.

Úkoly jsou rozděleny do třech složek:

Nezapracované
Tato složka obsahuje tzv. TODO list uživatele seřazený dle priorit od naléhavého úkolu po nejméně naléhavý. Uživatel poté úkoly postupně řeší a označuje za „Zpracované“, čímž je přesouvá do druhé složky.
Zpracované
Tato složka obsahuje seznam všech vyřešených úkolů. Operátor či administrátor systému je může vrátit zpět do „Nezapracovaných“ má-li k nim nějaké výhrady.
Vše
Tato složka je určena pro uživatele, který má právo spravovat cizí TODO listy. V nejčastějším případě je to projekt manažer či koordinátor projektů.

Práce s úkoly

Vytváření nového úkolu je možné ze dvou míst v systému.

Přímo z detailu konkrétního požadavku
Pracuje-li řešitel na konkrétním požadavku, může z detailu tohoto požadavku přejít k vytváření úkolu přes tlačítko akce „Vytvořit úkol“. Automaticky je tak přesměrován na formulář pro vytvoření úkolu, kde má přednastavená pole hodnotami převzatými z požadavku.
Druhou variantou,
jak vytvořit úkol, je přímo po vybrání modulu „Úkoly“ stisknout tlačítko „Nový úkol“. Zobrazí se stejný formulář jako v případě výše, pouze nejsou hodnoty předvyplněny. Je tedy nutné vyplnit minimálně povinné parametry „Název“, „Firma“, „Kategorie“, „Uživatel“ a „Priorita“.

Po uložení je tento úkol zařazen podle stanovené priority do TODO listu vybraného uživatele, který jej následně může označit jedním kliknutím za „Zapracovaný“. Zapracované úkoly může v případě nespokojenosti vracet pověřená osoba (kontrolor, operátor, tester nebo autor úkolu) zpět do TODO listu uživatele.

Oproti požadavkům, které mají vlastní formalizovaný proces workflow a vyžadují pro vyřešení kooperaci více lidí, jsou úkoly zjednodušené a zahrnují jen proces založení a vyřešení. Napomáhají k plánování prací a urychlují řešení požadavků, které vyžadují rozdělení na více menších podúkolů. Např. požadavek na přípravu nového serveru zahrnuje mnohé úkoly:

  • Nákup serveru – úkol na oddělení technického nákup.
  • Evidence serveru – úkol na účetní oddělení.
  • Instalace serveru – úkol na oddělení informatiky.
  • Nastavení uživatelských práv – úkol na administrátora serveru.

Vytvoření požadavku z výkazu a jeho následné zapracování je ukázáno ve videu níže. Výpis úkolů je dostupný z požadavku, ke kterému jsou úkoly vázány nebo z modulu Úkoly, kde může každý uživatel prohlížet svůj TODO list.

Definice úkolu

Definovat vlastnosti a chování formuláře úkolu je obdobné jako při definici většiny formulářů celého systému. K tomu je využita XML a HTML definice. S možnostmi definovat rozložení formuláře, chování jednotlivých polí a v neposlední řadě i vazby na požadavky.