IT produkt roku 2015

Systém HelpDesk studio se úspěšně probojoval do finále soutěže vyhlášené redakcí Computerworldu a v kategorii podnikový software získal prestižní ocenění IT produkt roku 2015.

Webová i mobilní verze

HelpDesk studio

Plně konfigurovatelný systém pro vznik požadavků, správu a dohled nad jejich řešením. Celé řešení vyhovuje požadavkům metodiky ITIL.

Webová i mobilní verze

HelpDesk studio

Aplikace sloužící jako základní kámen helpdeskového nebo servisdeskového pracoviště. Přístup z PC i telefonu.

Konfigurace Helpdesk

Partnerský program

Hledání a podpora nových partnerů.

Partnerský program

XML, HTML

Vysoká škálovatelnost formulářů a workflow na základě HTML a XML.

Škálovatelnost řešení

Nová akce

Upgrade z jiného HD na náš s 50% slevou

Slevová akce

Uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní

Velmi intuitivní uživatelské rozhraní je základním kamenem našeho systému. Žádná školení, žádné seznamování uživatelů. Díky optimálně navrženému rozhraní jsou uživatelé schopni začít rovnou pracovat.

Jednoduchost ovládání

Uživatelské rozhraní systému bylo navrženo s ohledem na konečného uživatele, kterým nemusí být nutně specialista na informační technologie. Systém má uživatelům problémy řešit, nikoli přidělávat. Z tohoto důvodu byl při grafickém návrhu kladem zvýšený důraz na jednoduchost ovládání, snadnou dostupnost hlavních prvků rozhraní (moduly, tlačítka, přehledy) a v neposlední řadě také na intuitivnost práce se systémem.

  • Vše ve vybraném jazyce
  • Precizně zpracované grafické rozhraní
  • Možnost přizpůsobení vaší terminologii
    • Ticket
    • nebo požadavek
    • nebo událost
  • Základ ovládání je vždy stejný

Kontextová nápověda

HelpDesk 2014 disponuje kontextovou nápovědou vázanou ke každé obrazovce, která uživatelům ještě více usnadňuje práci se systémem. Ze zkušeností víme, že je tato nápověda využívána uživateli především při prvním seznamování se systémem. Vedle popisu hlavních funkcí je možné využívat tento druh nápovědy i pro nejrůznější typy, doporučení nebo odkazy na nejčastěji řešené požadavky. Texty nápovědy jsou jednoduše editovatelné přes administrativní rozhraní a mohou se tak jednoduše stát dalším komunikačním kanálem s uživateli.

Corporate design

Uživatelské rozhraní je možné přizpůsobit do podnikové identity. Ať už se jedná o úpravu celkového vzhledu systému do barev a stylu společnosti vč. použitého loga, či přizpůsobení samotného uživatelského rozhraní schopnostem a dosavadním zvyklostem pracovníků.

Identifikace uživatele

Uživatel se při vstupu do systému HelpDesk 2014 prokazuje unikátním přihlašovacím jménem a heslem. Tato identifikace umožňuje, aby byly uživateli zobrazeny pouze moduly a funkce, které potřebuje pro práci se systémem. Takto není uživatel zahlcen množstvím informací a může se systémem pracovat efektivně a bezpečně v rámci nastavených práv.

Podpora jazykových mutací

HelpDesk 2014 zajišťuje podporu v hlavních světových jazycích. Veškeré textace včetně emailových notifikací lze navíc jednoduše v každém jazyce editovat přes překladové rozhraní.

Neustálý rozvoj a zlepšování

Systém se neustále vyvíjí a to nejen s ohledem na funkcionalitu, ale také na uživatelské rozhraní především dle zpětné vazby, kterou nám naši zákaznici poskytují.