IT produkt roku 2015

Systém HelpDesk studio se úspěšně probojoval do finále soutěže vyhlášené redakcí Computerworldu a v kategorii podnikový software získal prestižní ocenění IT produkt roku 2015.

Webová i mobilní verze

HelpDesk studio

Plně konfigurovatelný systém pro vznik požadavků, správu a dohled nad jejich řešením. Celé řešení vyhovuje požadavkům metodiky ITIL.

Webová i mobilní verze

HelpDesk studio

Aplikace sloužící jako základní kámen helpdeskového nebo servisdeskového pracoviště. Přístup z PC i telefonu.

Konfigurace Helpdesk

Partnerský program

Hledání a podpora nových partnerů.

Partnerský program

XML, HTML

Vysoká škálovatelnost formulářů a workflow na základě HTML a XML.

Škálovatelnost řešení

Nová akce

Upgrade z jiného HD na náš s 50% slevou

Slevová akce

Reporty

Reporty

Modul systému umožňující tvorbu reportních sestav požadavků a jejich následný tisk nebo export do formátu CSV.

Význam reportů

Helpdesk zahrnuje celou řadu dat, která mohou posloužit jako důležitý zdroj informací, jsou-li správným způsobem interpretována. K tomuto účelu slouží modul Reporty, který data zpracuje, vyhodnotí a zobrazí ve formě výstupní sestavy.

Tyto výstupy poté mohou složit nejrůznějším účelům, uvádíme pouze nejčastější:

  • Podklady k účetnictví
  • Podklady k hodnocení kvality práce a servisu
  • Odhalení nejčastějších zdrojů problémů
  • Plánování kapacit
  • Hodnocení efektivity práce řešitelů
  • Ekonomické hodnocení projektů

Práce s reporty

Práce s reporty je jednoduchá. Uživatel zvolí předem definovanou reportní sestavu, jejíž data chce zobrazit. V nové záložce prohlížeče se zobrazí kompletní report v požadované podobě a struktuře dat.

Nad zobrazenou reportní sestavou lze nastavovat filtrování dat (např. data, řešitele, stavu, kategorie, priority, atd.). Je-li nastaven nějaký filtr, zobrazí se omezení tímto filtrem textově také přímo v reportní sestavě.

Další možnosti, které reportní sestava nabízí je export dat do formátu CSV nebo automatická funkce uložení či tisku.

Definice reportů

I reportní sestavu je možné definovat prostřednictvím XML. Součástí XML definice není jen samotná definice sestavy, ale i možnosti oprávnění a možnosti nastavování filtrů nad touto sestavou. Díky tomu má uživatel široké možnosti reportních sestav.

Základem těchto definicí je vytvoření nebo lépe řečeno využití parametrů obdobných jako v SQL jazyce. Tím se otevírají téměř neomezené možnosti definice reportních sestav.

Exporty reportních sestav

Každá reportní sestava má možnost tisku a exportu do formátu Excelu (xlsx) nebo Wordu (docx). V rámci definice je možné definovat hodnoty, které budou po stisknutí tlačítka exportovány. V rámci exportů jsou plně respektovány aktuálně nastavené filtry nad daným reportem.